@shabakehpardaz @shabakehpardaz

درباره ما

این شرکت از بدو تاسیس بر سه رکن اصلی یعنی درستی در گفتار ، صداقت در عمل و رعایت کامل حق و حقوق مشتری در کسب و کا ر بنا شده است. شرکت در 18 سال گذشته با آموزش های لازم چه از لحاظ فنی و چه معنوی سعی در حفظ این ارزشها کرده است تا بتواند به شعار خود جامع عمل بپوشاند . و به حول قوه  الهی توانسته جای پای خوبی بین مشتریان باز کند ویک رزمه قوی در راستای سیاست خود که طراحی ، فروش ، نصب و راه اندازی و پشتیبانی شبکه های رایانه ای می باشد داشته باشد. ارتقاء سطح علمی و عملی کادر فنی شرکت و ایجاد حس کار تیمی  و استفاده از نیروهای متخصص و علاقمند توانسته رضایت مشتری را به همراه داشته باشد بطوریکه با مراجعه به سوابق کاری قوی شرکت می توان به عینه شاهد این گفتار بود ، یکی دیگر از ارزشهای که شدیدا" روی آن پافشاری می شود رازداری و حفظ امانت داری اسرار مشتری ها می باشد. که بدلیل حساسیت کار شرکت این می تواند نقطه قوت تلقی گردد. با توجه به حوزه فعالیت (طراحی و ایجاد و پشتیبانی ) فناوری اطلاعات که اساس و شالوده یک سیستم می باشد لزوم حفظ اسرار مشتری بیشتر از سایر فعالیت ها نمود پیدا می کند . در آخر شرکت سعی دارد همیشه منافع مشتری را حفظ نماید تا بدینوسیله هم رضایت کامل مشتری را جلب و از این طریق مشتریان جدید جهت خدمتگزاری پیدا کند